Thank God I Godly
Omah Lay
Views 48,258,024
1,389 3

Thank God I Godly


Man I thank God I Godly
Say God no ungodly
Oluwa na hin comfort me
When this people dey come body me
Men I thank God I Godly gon gon gon
Say God no ungodly gon gon gon ah
Oluwa na him comfort me
When this people dey come body me dey come

It's why I j'aye sometimes
Nna nna nna nna na ah ahh
A little Henny and ice
Nna nna nna nna na
Make I fit cool my mind
Nna nna nna nna na ah ahh
Make I live this life ah ah
Nna nna nna nna na ah ahh

Leave a comment

@Lover
Lôvér Bôô
Lovely
@Elenasplendid
Elena Moses
@Elenasplendid add your comment..cool
@Elenasplendid
Elena Moses
@Elenasplendid add your comment..nice